Menu


Log In

Username

Password

Remember MeHemsida

TVANE hemsida

Välkommen till forskningsprojektet TVANE (Effekter av buller och vibrationer från tågtrafik).

Ny artikel publicerad utgående från resultaten från TVANE:
Railway noise annoyance and the importance of number of trains, ground vibration, and building situational factors

DOI: 10.4103/1463-1741.99895


TVANE i korthet:

  • Ett forskningsprojekt i samarbete mellan WSP Akustik, Arbets- och miljömedicin på Göteborgs universitet och VTI.
  • Finansieras av Banverket.
  • Fokus på effekterna av buller och markvibrationer från tågtrafik.
  • Undersökningar kommer att genomföras både med hjälp av lab-försök och enkätstudier.
  • Startade 2006 och avslutades 2011.
  • Den formella titeln är "Effekter av buller och vibrationer från tåg- och vägtrafik - tågbonus, skillnader och samverkan mellan tåg- och vägtrafik"

Denna webbsida kommer att användas för att informera om projektet och för att publicera rapporter med mera.

For information in English

English homepage


Created on 2006-10-20 11:25 by Mikael
Updated on 2012-10-30 10:31 by Mikael
 Printable Version

What's Related


This Site is powered by phpWebSite licensed under the GNU LGPL, © the Web Technology Group, Appalachian State University